MILJØPOLITIK

Vi ønsker i Kruse A/S at gennemføre vores aktiviteter med mindst mulig forurening under hensynstagen til de tekniske og økonomiske muligheder, og vi forpligter os til som minimum at overholde gældende lovgivning, myndighedskrav og andre krav vi som virksomhed har forpligtet os til.

Vi vil derudover arbejde på at forebygge forurening, begrænse vores ressourceforbrug og i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vil vi vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed. Vi vil samtidig arbejde for løbende at forbedre virksomhedens miljømæssige indsats.

Kruse A/S lægger vægt på at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet og på at alle medarbejdere orienteres om virksomhedens hensigter på miljøområdet og betydningen for den enkelte medarbejder, hver gang der sker ændringer.

Tiltrådt af bestyrelsen 8/1-2013Følg Transportus på Facebook