PERSONDATA

25. maj 2018 træder EU´s persondataforordning i kraft. I den forbindelse har vi udarbejdet en politik om brug af persondata til vores kunder. Som følge af aftale med Kruse A/S accepterer du denne privatlivspolitik når du handler med os.

1. Generelt
Gennem din aftale med Kruse A/S indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger? Kruse A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Kruse A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt til at levere de services du køber hos os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores it-system eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Kruse A/S består. Når du køber service hos Kruse A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret. Under det løbende aftaleforhold opbevares disse oplysninger, vi indsamler om dig i vores it-system, hvorefter personoplysninger arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Kruse A/S i en periode på 5 år fra udgangen af regnskabsåret, hvor handlen er indgået. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt januar 2018, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil 1. juli 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Kruse A/S og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. I midlertidig kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Kruse A/S (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores it-system med begrænset adgang og i aflåst skab, som kun betjenes af medarbejdere der er særligt betroet til dette. Vores sikkerheds foranstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personlige oplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger.
Du har som kunde hos Kruse A/S ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Kruse A/S. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. 2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af Kruse A/S uden unødig forsinkelse.

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Kruse A/S uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, og herunder behandle, dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt Kruse A/S’ behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Kruse A/S, skal du rette henvendelse til Mie Kruse på roskilde@kruse-as.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette skriftlig henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til datatilsynet. Datatilsynet Borgergade 28,5 1300 København K Tlf. 33193200 E-mail dt@datatilsynet.dk

Senest revideret marts 2018
Næste revision 2019


Følg Transportus på Facebook